Najčastejšie kladené otázky a odpovede.

V tejto sekcii môžte nájsť v skratke odpoveďe na najčasťejšie kladené otázky.

Transcendentálne poznanie je však neobmedzené, takže ak budete mať aké koľvek otázky, pochybnosti, pripomienky alebo jednoducho budete chcieť diskutovať viac do hĺbky duchovné témy neváhajte nás kontaktovať.

Kto je Krišna ?

Krišna je označovaný ako pôvodný požívateľ a vládca všetkých živých bytostí. My ako živé bytosti sme s ním večne spojený vo vzťahu láskyplnej oddanej služby ktorú ale najprv musíme prebudiť očistením nášho vedomia od materiálnej ilúzie ktorá nás od tejto pravdy oddeluje. Krišna žije večne v duchovnom svete kde predvádza svoje nekonečné a rozmanité zábavy s pasáčkami a pasákmi na planéte s názvom Goloka Vrindávan. O týchto zábavach sa môžeme bližšie dozvedieť v Krišna knižke ktorá tieto veci podrobnejšie vysvetľuje.

Je dôležité pochopiť že Krišna je Osoba. To znamená že má svoju vlastnú a večnú podobu ktorá nie je hmotnej povahy. Jeho telo je večne duchovné, plné poznania a blaženosti. Ako Osoba má transcendentálny charakter ktorý sa neustále rozvíja, to znamená že ...

Čítaj viac

Ako získať transcendentálne poznanie ?

Filozofia a transcendentálne poznanie hnutia Hare Krišna pochádza z kníh, z ktorých čerpajú ľudia osvietení už po tisíce rokov. Siahajú za rámec sentimentálnej náboženskej viery a suchej mentálnej špekulácie. Tieto knihy predstavujú vedu duchovného poznania, ktorá je hlboká a zároveň praktická. Všetko čo sa učíme v knihách priamo aplikujeme do života a takto získavame priamu skúsenosť a pochopenie hĺbky duchovného života.

Tieto knihy odpovedajú na najdôležitejšie otázky v ľudskom živote:

  • Kto som ?
  • Prečo som tu ?
  • Čo je cieľom života ?
  • Čo sa deje po smrti ?

Čítaj viac

Prečo spievate Hare Krišna Mahá-mantru?

Je to praktické, jednoduché a vznešené. Pred štyristo osemdesiatimi rokmi tento proces rozšíril v Indii Pán Šrī Čaitanya a teraz je k dispozícii aj v našej krajine.

Čaitanya Čaritamrita Adi 17.22

kali-kāle nāma-rūpe Krišna-avatāra
nāma haite haya sarva-jagat-nistāra

"V tomto veku Kali Pán Krišna inkarnuje v podobe svojho svätého mena, Hare Krišna mahā-mantry. Jednoduchým spievaním svätého mena sa človek priamo združuje s Pánom. Každý, kto tak robi, je celkom isto oslobodený."

Mier a prosperita sú okamžitým výsledkom.

Čítaj viac