Kto je Krišna ?

Krišna je označovaný ako pôvodný požívateľ a vládca všetkých živých bytostí. My ako živé bytosti sme s ním večne spojený vo vzťahu láskyplnej oddanej služby ktorú ale najprv musíme prebudiť očistením nášho vedomia od materiálnej ilúzie ktorá nás od tejto pravdy oddeluje. Krišna žije večne v duchovnom svete kde predvádza svoje nekonečné a rozmanité zábavy s pasáčkami a pasákmi na planéte s názvom Goloka Vrindávan. O týchto zábavach sa môžeme bližšie dozvedieť v Krišna knižke ktorá tieto veci podrobnejšie vysvetľuje.

Je dôležité pochopiť že Krišna je Osoba. To znamená že má svoju vlastnú a večnú podobu ktorá nie je hmotnej povahy. Jeho telo je večne duchovné, plné poznania a blaženosti. Ako Osoba má transcendentálny charakter ktorý sa neustále rozvíja, to znamená že jeho trascendentálne rysy nemajú konca nakoľko ich stále zvyšuje spôsobom akým jedná a vzťahuje sa k svojim oddaným.

Krišna je Bhagaván, to znamená Najvyšší a ako taký obsahuje plne šesť opulencií. Je najmocnejší, najslávnejší, najučenejší, najodriekavejší, najkrajší a najbohatší. Jeho majestátu môžeme aspoň z časti porozumieť tým, keď pochopíme, že všetko úžasne v tomto svete nie je ničím iným než len nepatrným prejavom jeho nekonečných energií. Krišna je Boh a preto je naše večné postavenie voči nemu podriadené.

V materiálnej existencii chápeme podriadeny a služobnícky vzťah ako niečo negatívne, no v duchovnom svete je tento vzťah základom láskyplnej výmeny medzi živou bytosťou a Krišnom. Keď ku Krišnovi budeme pristupovať podľa usmernenia písiem, sádhuov a Gurua, tak môžeme jeho Osobe a vlastnostiam viac porozumieť. Krišnu nemôžeme spoznať nezávisle špekuláciou či intelektuálnym hĺbaním, vyjavuje sa iba tým ktorí mu úprimne a s oddanosťou preukazujú transcendentálnu službu. Preto na pochopenie jeho Osoby treba vyvinúť v duchovnom živote určitú vážnosť a túžbu jednať podľa jeho usmernení.

Krišna ako pôvodná Osoba ovplýva nezmerným množstvom úžasných vlastností ktoré len postupne začneme realizovať a čím viac ich pochopíme, tým viac sa k nemu pripútame. Náš prirodzený stav vedomia je totiž Krišna vedomie. To znamená že všetky naše aktivity sú upriamené na neho a na to, ako ho chceme potešiť. Tento typ vedomia je jediný spôsob ako prehĺbiť naše pochopenie Krišnu a zároveň s ním nadviazať vzťah.

Ako najúčinejší spôsob sa uvádza spoločné spievanie svätých mien Pána, Maha Mantra ktorá znie takto:

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Kršina Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

Nie je rozdiel medzi svätým menom Pána a Pánom samotným. Tam kde sa o ňom spieva alebo číta, tam je Osobne prítomný a opätuje svojim oddaným ich oddanosť.