ISKCON Slovensko

Hnutie Hare Krišna

Pozrite si video

Naše Ciele

Keď Šríla Prabhupáda založil v roku 1966 v New Yorku hnutie pre vedomie Krišnu (ISKCON), stanovil jeho sedem cieľov založených na Vaišnavskom učení:

  1. Systematicky šíriť duchovné poznanie v celej spoločnosti a vzdelávať všetkých ľudí v zásadách duchovného života, v záujme zvrátenia nerovnováhy životných hodnôt a dosiahnutia skutočnej jednoty a mieru vo svete.
  2. Šíriť vedomie Krišnu tak, ako je zjavené v Bhagavad-gíte a Šrímad-Bhágavatame.
  3. Zbližovať členov hnutia a viesť ich ku Krišnovi, pôvodnej zvrchovanej bytosti, a tak v nich a v celom svete rozvíjať ideu, že každá duša je nedeliteľná čásť Boha (Krišnu).
  4. Učiť a podporovať sankírtanové hnutie, zborové spievanie Svätých mien Boha, ako je zjavené v učení Pána Šrí Čaitanju Maháprabhua.
  5. Vybudovať pútne miesta spojené so zábavami Pána Krišnu v prospech členov a celej spoločnosti.
  6. Združovať členov za účelom vyučovania jednoduchšieho a prirodzenejšieho spôsobu života.
  7. Tlačiť a šíriť periodické publikácie, knihy a inú literatúru v záujme dosiahnuťia vyššie uvedených cieľov.

Poznanie, Oddanosť & Šťastie

Naše Chrámové Projekty

Cieľ našich projektov vychádza takmer automaticky z poslania Hnutia Hare Krišna v spoločnosti ako takej. Naším poslaním je samozrejme na prvom mieste dávať každému a zvlášť luďom možnosť zapojiť sa do duchovného života a aktívne ho rozvíjať. To znamená dať im konkrétne a praktické poznanie o duši, karme, reinkarnácii, Bohu a spôsobe akým môžu ľudia robiť duchovný pokrok. Takisto je našim poslaním dávať ľuďom poznanie ako prakticky do života zaviesť duchovné praktiky a princípy podľa ich súčasneho stavu, kapacity a chápania. S tým úzko súvisí odovzdávanie poznania ako aj jednoduchý život v ktorom sa učíme vzťahovať k Bohu a vývijať k nemu láskyplnú oddanosť.

Nová Ekačakra Dhám pri Prešove je projekt chrámu a duchovnej komunity a preto je tu široký priestor na uplatnenie jednoduchého života ktorý začína pestovaním zeleniny, chovom kráv a staraním sa o údržbu stavby a okolia. K životu potrebujeme len pár vecí : duchovne poznanie, sluzbu Panovi, jedlo a miesto na spanie. Napĺňaním umelých potrieb sa šťastní nestaneme, skutočné šťastie pochádza z duchovnej úrovne a aby sme na jej kultiváciu mali priestor a čas žijeme jednoducho. Každý to môže skúsiť, či už s nami alebo sám a my sme pripravení mu pomôcť.

Goloka Dhám je centrum ktore vzniklo v roku 2012 a nachádza sa v dedine Chorvátsky Grob pri Bratislave. Mottom tohoto projektu je “Jednoduchý život a hlboké myslenie”, tak ako nás to učí A.Č.Bhaktívédanta Swamí Prabhupáda vo svojich knihách. Cieľom tohoto projektu je ukázať spôsob života, ktorý je založený na duchovnom porozumení a jednoduchom spôsobe obživy. A nielen ukázať, ale aj dať možnosť takýmto spôsobom života žiť, ako aj učiť a viesť ľudí k tomuto pre človeka prirodzenému spôsobu života. Takýto spôsob života aj podľa Písiem robí človeka šťastným a spokojným.
V našom centre vítame každého, kto prichadza s vážnym záujmom o duchovný život alebo len zo zvedavosti. Každý, kto má vážny záujem je zaopatrený a vedený k duchovnej sebarealizácii pod vedením starších oddaných.

Vraja Mandala Dhám je dalšie centrum ktoré nájdete vo Zvolene

Múdrosť & Vdačnosť

Naše Kravičky

V dnešnom hektickom svete moderných technológií je samotné slovné spojenie ochrana kráv viac ako zvláštne. Možno Vás napadne niečo v zmysle útulku pre zvieratá. V skutočnosti je to však inak. Ochrana kráv nie je výdobytok modernej doby, je to činnosť stará ako ľudstvo samo. Krava bola a je v mnohých vyspelých kultúrach ochraňovaná. Ochrana neznamená len to, že ju nezabijeme, ale aj starostlivosť o ňu. Nielen v čase kým dáva mlieko, ale po celý jej život.Pretože nedáva len mlieko, dáva hnojivo, v mnohých krajinách je trus používaný aj ako palivo, voly ťahajú záprah, po jej smrti využijeme celé telo, kožu, mäso, kosti. Dáva všetko a stačí jej k životu tráva.

Tieto hodnoty sú však v dnešnej spoločnosti veľmi degradované. Poľnohospodárstvo je len spôsob ako umelo a násilne ťažiť zo zeme čo najviac, aby bol dosiahnutý zisk. Kravy sú len chodiace konzervy, dávajú mlieko a potom sú nemilosrdne zabíjané, aby ich mäso uspokojilo jazyky zákazníkov. Tradičné hodnoty nielen v poľnohospodárstve, ale aj morálke sú postupne vytláčané hodnotami, ktoré prinášajú rýchly zisk a hospodársky rast. Avšak za akú cenu? Už dnes vidíme, že cena lacných potravín a ilúzie blahobytu je privysoká. Stav životného prostredia, BSE, úpadok morálky, rozklad spoločnosti ...

Aj toto sú následky neposkytovania ochrany kravám a odklon od tradičného a prirodzeného spôsobu života. Následky sa prejavujú v celom našom živote, vo všetkých oblastiach, nech sa snažíme akokoľvek obísť prírodu a princípy života, získať viac ako je náš podiel,stále nie sme spokojní. Pretože pokoj v srdci je výdobytkom prirodzeného spôsobu života, tak žili ľudia po tisícročia, a k nemu patrí aj ochrana kráv.

Galéria