Verejné programy a Festivaly

Pravidelné Programy


Drahý priatelia pravidelne usporadúvame verejné programy v našich centrách na ktorých ste srdečne vítaní.

Začíname každú nedeľu o 14:00. Program trvá tak 3-4 hodinky. Ak si želáte, tak ste vítaný zostať aj dlhšie...

Súčasťou programu je kírtan - spievanie mantier, prednáška z Bhagavat Gíti a samozrejme vegetariánska hostina.

Okrem toho pripravujeme tiež Festivaly podľa Vaišnavského kalendáru. Viac aktuálnych informácií nájdete nižšie na stránke.

Najbližšie festivaly

Mesiac Kártik 2019

Iskcon

Tento mesiac sa považuje za najsvätejší a najslávnejši zo všetkých mesiacov. Kartik je špecificky veľmi drahý Krišnovi a je to mesiac plný rodičovskej náklonnosti, vatsalya rasa. Kartik je mesiacom kedy sa obetujú Damodarovi ghí lampičky a taktiež rôzne vraty - sľuby. Oslavuje sa v ňom zábava v ktorej matka Jašóda uviazala Damodáru (Krišnu) k mažiaru a preto sa každý deň spoločne spieva aj Damodaraštakam-modlidba ktorá sa vzťahuje práve k tejto zábave. Je to bhajan v ktorom sa milostivo modlíme aby nás Krišna upevnil v pozícii toho, že nechceme nič iné ako čistu lásku k nemu. Slová tohto bhajanu v nás môžu prebudiť pochopenie toho, o čo v oddanej službe skutočne ide a o čom máme meditovať aby sme v sebe obnovili esenciu oddanosti.

V tomto mesiaci sa odporúča každodenné obetovanie ghí lampičiek. Pravidelné načúvanie z Bhagavatamu a dodržovanie vrát, to znamená individuálnych sľubov ktoré budeme celý mesiac nasledovať. Niekto sľúbi to, že bude spievať každý deň viac kôl maha mantry, niekto, že bude čítať každý deň pár kapitol z Krišna knižky alebo spievať určité bhajany. Všetky tieto sľužby veľmi tešia Krišnu a práve cez tento mesiac je Krišna veľkoryso milostivý voči každému kto k nemu s oddanosťou pristúpi. Každý môže využiť tento mesiac aby upevnil svoje puto ku Krišnovi a rozvinul hlbšie pochopenie významu oddanosti. Tento mesiac je výzvou aby každý z nás myslel viac na Krišnu a snažil sa ho potešiť niečim naviac. Niečim čo bežne nerobíme. Každého pozývame aby prišiel s nami spievať Damodaraštaku a obetovať ghí lampičku.

Každý deň sa tohto kartiku môžete zúčastniť priamo v našich centrách :Nová Ekačakra,Goloka Bratislava a Nama Hatta Zvolen. Pre bližšie info kontaktujte najbližšie centrum. Všetci ste vítaní.


čítaj viac

Govardhan Puja

Iskcon

Hare Krišna milí oddaní a priatelia,

Srdečne Vás pozývame na jesenný farebný festival Góvardhan Puja.

Príďte si s nami v nedelu 27.10. 2019  pripomenúť vzácnu udalosť, kedy Šrí Krišna v podobe malého chlapca vo Vrindávane pred všetkými obyvateľmi Vrindávanu vysvetlil, čo je spôsob a cieľ našich životov. Aby nás presvedčil, že sa nemusíme báť odovzdať naše životy Jemu, zdvihol kopec Govardhan a zachránil tak svojich oddaných. Viac o transendentálnych zábavách Šrí Krišnu budeme hovoriť a čítať na festivale, nebude chýbať obchádzanie kopca Govardhan, zdobenie kráv, kirtan, abhišek Govardhan šíl, prednáška a bohatá hostina pre všetkých hostí. 

" Krišna chcel pevne ustanoviť výlučne čistú oddanú službu počas svojej prítomnosti vo Vrindávane. Pretože On je všemocná Osobnosť Božstva, Kršna vedel, že pastieri kráv pripravovali obeť Indrovi."

" Čistý oddaní Krišnu nemusí vykonávať žiadne iné ritualistické procesy zahrnuté vo Védach, ani nie je potrebné, aby uctieval akýchkoľvek polobohov."

" V Čaitanya - caritámrte je popísané: Oddaný Krišnu má silnú a pevnú vieru v pochopení, že ak sa jednoducho zamestnáva vo Vedomí Krišnu a láskyplnej transcendentálnej službe Krišnovi, je oslobodený od všetkých ostatných povinností."

(Krišna knižka - Kapitola 24, Uctievanie kopca Govardhan)

https://vedabase.io/cs/library/kb/24/


čítaj viac

Galéria