Strediská

Strediská

Goloka - ISKCON Bratislava

Hornodvorská 4,
Chorvátsky Grob - Čierna Voda

Jašoda Dulal dás
tel.: 0949 552 726

Nová Ekačakra

Abranovce 60,
08252 Kokošovce

Mahasankaršan d
tel.: 0911 717 804
e-mail: novaekacakra@gmail.com

Góvinda

Prešov

Hlavná 70, 080 01 Prešov
tel.: 0910 947 108
e-mail: govindapresov@gmail.com

Košice

Hlavná 117, 040 01 Košice
tel.: 0944 648 976
e-mail: govindasroke@gmail.com

Bratislava

Obchodná 30, 811 06 Bratislava
tel.: 0911 947 108
e-mail: govindabratislava@gmail.com

Goloka – ISKCON Bratislava

Nová Ekačakra

Góvinda

  • Góvinda Bratislava

Sledujte nás na facebooku