ISKCON Slovensko

Hnutie Hare Krišna

Pozrite si video

Naše Ciele

Keď Šríla Prabhupáda založil v roku 1966 v New Yorku hnutie pre vedomie Krišnu (ISKCON), stanovil jeho sedem cieľov založených na Vaišnavskom učení:

  1. Systematicky šíriť duchovné poznanie v celej spoločnosti a vzdelávať všetkých ľudí v zásadách duchovného života, v záujme zvrátenia nerovnováhy životných hodnôt a dosiahnutia skutočnej jednoty a mieru vo svete.
  2. Šíriť vedomie Krišnu tak, ako je zjavené v Bhagavad-gíte a Šrímad-Bhágavatame.
  3. Zbližovať členov hnutia a viesť ich ku Krišnovi, pôvodnej zvrchovanej bytosti, a tak v nich a v celom svete rozvíjať ideu, že každá duša je nedeliteľná čásť Boha (Krišnu).
  4. Učiť a podporovať sankírtanové hnutie, zborové spievanie Svätých mien Boha, ako je zjavené v učení Pána Šrí Čaitanju Maháprabhua.
  5. Vybudovať pútne miesta spojené so zábavami Pána Krišnu v prospech členov a celej spoločnosti.
  6. Združovať členov za účelom vyučovania jednoduchšieho a prirodzenejšieho spôsobu života.
  7. Tlačiť a šíriť periodické publikácie, knihy a inú literatúru v záujme dosiahnuťia vyššie uvedených cieľov.

Poznanie, Oddanosť & Šťastie

Naše Chrámové Projekty

Cieľ našich projektov vychádza takmer automaticky z poslania Hnutia Hare Krišna v spoločnosti ako takej. Naším poslaním je samozrejme na prvom mieste dávať každému a zvlášť luďom možnosť zapojiť sa do duchovného života a aktívne ho rozvíjať. To znamená dať im konkrétne a praktické poznanie o duši, karme, reinkarnácii, Bohu a spôsobe akým môžu ľudia robiť duchovný pokrok. Takisto je našim poslaním dávať ľuďom poznanie ako prakticky do života zaviesť duchovné praktiky a princípy podľa ich súčasneho stavu, kapacity a chápania. S tým úzko súvisí odovzdávanie poznania ako aj jednoduchý život v ktorom sa učíme vzťahovať k Bohu a vývijať k nemu láskyplnú oddanosť.

Nová Ekačakra Dhám pri Prešove je projekt chrámu a duchovnej komunity a preto je tu široký priestor na uplatnenie jednoduchého života ktorý začína pestovaním zeleniny, chovom kráv a staraním sa o údržbu stavby a okolia. K životu potrebujeme len pár vecí : duchovne poznanie, sluzbu Panovi, jedlo a miesto na spanie. Napĺňaním umelých potrieb sa šťastní nestaneme, skutočné šťastie pochádza z duchovnej úrovne a aby sme na jej kultiváciu mali priestor a čas žijeme jednoducho. Každý to môže skúsiť, či už s nami alebo sám a my sme pripravení mu pomôcť.

Goloka Dhám je centrum ktore vzniklo v roku 2012 a nachádza sa v dedine Chorvátsky Grob pri Bratislave. Mottom tohoto projektu je “Jednoduchý život a hlboké myslenie”, tak ako nás to učí A.Č.Bhaktívédanta Swamí Prabhupáda vo svojich knihách. Cieľom tohoto projektu je ukázať spôsob života, ktorý je založený na duchovnom porozumení a jednoduchom spôsobe obživy. A nielen ukázať, ale aj dať možnosť takýmto spôsobom života žiť, ako aj učiť a viesť ľudí k tomuto pre človeka prirodzenému spôsobu života. Takýto spôsob života aj podľa Písiem robí človeka šťastným a spokojným.
V našom centre vítame každého, kto prichadza s vážnym záujmom o duchovný život alebo len zo zvedavosti. Každý, kto má vážny záujem je zaopatrený a vedený k duchovnej sebarealizácii pod vedením starších oddaných.

Vraja Mandala Dhám je dalšie centrum ktoré nájdete vo Zvolene

Vaišnavská literatúra & Duchovná inteligencia

Transcendentálne Poznanie

Zo všetkého, čo Šríla Prabhupáda priniesol svetu, on sám považoval za najdôležitejšie svoje knihy. Často dokonca hovoril, že prekladanie a vysvetľovanie starodávnych písiem je jeho život. V roku 1970 založil Bhaktivedanta Book Trust (BBT), najväčšie vydavateľstvo védskej literatúry na svete. Cez sedemdesiat titulov jeho kníh sa vydáva v 76-ich jazykoch, od arabštiny po zulštinu.

V priebehu činnosti tohoto vydavateľstva v poslednom štvrťstoročí prečítaly milióny ľudí aspoň jednu z kníh Šrílu Prahupádu a mnohí sa rozhodli zmeniť svoj doterajší spôsob života a začleniť do nej službu Najvyššiemu Pánovi, Krišnovi. Knihy tvoria skutočný základ, na ktorom hnutie Hare Krišna stojí. Za 50 rokov ISKCONu sa rozdalo viac ako 500 milionov kníh a toto číslo neustále rapídne stúpa.

Filozofia hnutia Hare Krišna pochádza z kníh, z ktorých čerpajú ľudia osvietení už po tisíce rokov. Siahajú za rámec sentimentálnej náboženskej viery a suchej mentálnej špekulácie. Tieto knihy predstavujú vedu duchovného poznania, ktorá je hlboká a zároveň praktická. Všetko čo sa učíme v knihách priamo aplikujeme do života a takto získavame priamu skúsenosť a pochopenie hĺbky duchovného života.

Tieto knihy odpovedajú na najdôležitejšie otázky v ľudskom živote:

Zároveň zasahujú do psychológie, politiky, lásky, umenia, kozmológie, jógy atď. Zoznam námetov by mohol pokračovať ďalej a ďalej. Každý v nich môže nájsť niečo, čo ho obohatí a dá jeho životu hlbší rozmer a nadhľad.

Tieto knihy sú klasikou duchovného poznania – Bhagavad-gítá, Upanišády, Purány. Pôvodne boli napísané v sanskrite, a vďaka A.Č. Bhaktivédantovi Swamimu Prabhupádovi ich teraz môžeme čítať s pôvodními textami, anglickým prekladom a vysvetlením každého verša.

Učenci a profesori po celom svete tieto knihy oslavujú. Čitatelia hľadajúci hlbšie poznanie Boha, vlastného Ja a sveta okolo nás uvidia tieto knihy ako neoceniteľné.

Môžete čítať aj na nete vedabase.io

Mahá-mantra & Spojenie s Krišnom

Spievanie Hare Krišna Mahá-mantry

Čaitanya Čaritamrita Adi 17.22

kali-kāle nāma-rūpe Krišna-avatāra
nāma haite haya sarva-jagat-nistāra

"V tomto veku Kali Pán Krišna inkarnuje v podobe svojho svätého mena, Hare Krišna mahā-mantry. Jednoduchým spievaním svätého mena sa človek priamo združuje s Pánom. Každý, kto tak robi, je celkom isto oslobodený."

Náuka o Seberalizacii - Šríla Prabhupáda

"Hlúpi a takzvaní civilizovaní ľudia si nárokujú vlastnícke práva na Boží majetok, pretože sa stali bezbožnými. V bezbožnej spoločnosti nemôžete byť šťastní a pokojní. V Bhagavad-gīte Pán Krišna hovorí, že je skutočným užívateľom všetkých činností živých bytostí, že je Najvyšším Pánom všetkých vesmírov a že je najlepším priateľom všetkých bytostí. Ak to ľudia z celého sveta príjmu ako formulu mieru, iba potom mier zvíťazí.

Ak teda chcete mier, budete musieť zmeniť svoje vedomie na vedomie Krišu, a to jednotlivo a aj kolektívne, jednoduchým procesom spievania svätého mena Pána. Je to štandardný a rozoznaný proces pre dosiahnutie mieru vo svete. Odporúčame preto, aby si každý uvedomil Krišnu spievaním Hare Kriša, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Je to praktické, jednoduché a vznešené. Pred štyristo osemdesiatimi rokmi tento proces zaviedol v Indii Pán Šrī Čaitanya a teraz je k dispozícii vo vašej krajine. Prijmite toto jednoduché spievanie ako je popísané vyššie, uvedomte si svoje skutočné postavenie čítaním 'Bhagavad-gíty Taká Aká Je' a obnovte svoj zabudnutý vzťah s Krišnom, Najvyššiou Osobnosťou Božštva. Mier a prosperita budú okamžitým celosvetovým výsledkom."

Múdrosť & Vdačnosť

Naše Kravičky

V dnešnom hektickom svete moderných technológií je samotné slovné spojenie ochrana kráv viac ako zvláštne. Možno Vás napadne niečo v zmysle útulku pre zvieratá. V skutočnosti je to však inak. Ochrana kráv nie je výdobytok modernej doby, je to činnosť stará ako ľudstvo samo. Krava bola a je v mnohých vyspelých kultúrach ochraňovaná. Ochrana neznamená len to, že ju nezabijeme, ale aj starostlivosť o ňu. Nielen v čase kým dáva mlieko, ale po celý jej život.Pretože nedáva len mlieko, dáva hnojivo, v mnohých krajinách je trus používaný aj ako palivo, voly ťahajú záprah, po jej smrti využijeme celé telo, kožu, mäso, kosti. Dáva všetko a stačí jej k životu tráva.

Tieto hodnoty sú však v dnešnej spoločnosti veľmi degradované. Poľnohospodárstvo je len spôsob ako umelo a násilne ťažiť zo zeme čo najviac, aby bol dosiahnutý zisk. Kravy sú len chodiace konzervy, dávajú mlieko a potom sú nemilosrdne zabíjané, aby ich mäso uspokojilo jazyky zákazníkov. Tradičné hodnoty nielen v poľnohospodárstve, ale aj morálke sú postupne vytláčané hodnotami, ktoré prinášajú rýchly zisk a hospodársky rast. Avšak za akú cenu? Už dnes vidíme, že cena lacných potravín a ilúzie blahobytu je privysoká. Stav životného prostredia, BSE, úpadok morálky, rozklad spoločnosti ...

Aj toto sú následky neposkytovania ochrany kravám a odklon od tradičného a prirodzeného spôsobu života. Následky sa prejavujú v celom našom živote, vo všetkých oblastiach, nech sa snažíme akokoľvek obísť prírodu a princípy života, získať viac ako je náš podiel,stále nie sme spokojní. Pretože pokoj v srdci je výdobytkom prirodzeného spôsobu života, tak žili ľudia po tisícročia, a k nemu patrí aj ochrana kráv.

Galéria