Govardhan Puja

Iskcon

4:30am

Hare Krišna milí oddaní a priatelia,

Srdečne Vás pozývame na jesenný farebný festival Góvardhan Puja.

Príďte si s nami v nedelu 27.10. 2019  pripomenúť vzácnu udalosť, kedy Šrí Krišna v podobe malého chlapca vo Vrindávane pred všetkými obyvateľmi Vrindávanu vysvetlil, čo je spôsob a cieľ našich životov. Aby nás presvedčil, že sa nemusíme báť odovzdať naše životy Jemu, zdvihol kopec Govardhan a zachránil tak svojich oddaných. Viac o transendentálnych zábavách Šrí Krišnu budeme hovoriť a čítať na festivale, nebude chýbať obchádzanie kopca Govardhan, zdobenie kráv, kirtan, abhišek Govardhan šíl, prednáška a bohatá hostina pre všetkých hostí. 

" Krišna chcel pevne ustanoviť výlučne čistú oddanú službu počas svojej prítomnosti vo Vrindávane. Pretože On je všemocná Osobnosť Božstva, Kršna vedel, že pastieri kráv pripravovali obeť Indrovi."

" Čistý oddaní Krišnu nemusí vykonávať žiadne iné ritualistické procesy zahrnuté vo Védach, ani nie je potrebné, aby uctieval akýchkoľvek polobohov."

" V Čaitanya - caritámrte je popísané: Oddaný Krišnu má silnú a pevnú vieru v pochopení, že ak sa jednoducho zamestnáva vo Vedomí Krišnu a láskyplnej transcendentálnej službe Krišnovi, je oslobodený od všetkých ostatných povinností."

(Krišna knižka - Kapitola 24, Uctievanie kopca Govardhan)

https://vedabase.io/cs/library/kb/24/