header ciele iskconu

Ciele chrámoveho projektu:

Cieľ projektu vychádza takmer automaticky z poslania Hnutia Hare Krišna v spoločnosti ako takej. Našim poslaním je samozrejme na prvom mieste dávať každému a zvlášť luďom možnosť zapojiť sa do duchovného života a aktívne ho rozvíjať. To znamená dať im konkrétne a praktické poznanie o duši, karme, reinkarnácii, Bohu a spôsobe akým môžu ľudia robiť duchovný pokrok. Takisto je našim poslaním dávať ľuďom poznanie ako prakticky do života zaviesť duchovné praktiky a princípy podľa ich súčasneho stavu, kapacity a chápania. S tým úzko súvisí odovzdávanie poznania ako aj jednoduchý život v ktorom sa učíme vzťahovať k Bohu a vývijať k nemu láskyplnú oddanosť. Takže keď si to zhrnieme do základných bodov tak cieľom projektu je dať spoločnosti a jednotlivcom:

 • duchovné poznanie
 • jeho aplikáciu v praxi
 • jednoduchý život
Nová Ekačakra je projekt chrámu a vidieckej komunity a preto je tu široký priestor na uplatnenie jednoduchého života ktorý začína pestovaním zeleniny, chovom kráv a staraním sa o údržbu stavby a okolia. K životu potrebujeme len pár vecí : jedlo, miesto na spanie, prácu a byť šťastní. Napĺňaním umelých potrieb sa šťastní nestaneme, skutočné šťastie pochádza z duchovnej úrovne a aby sme na jej kultiváciu mali priestor a čas žijeme jednoducho. Každý to môže skúsiť, či už s nami alebo sám a my sme pripravení mu pomôcť.

Cieľom chrámu je dať ľuďom správny smer a postoj k duchovnému životu. V rámci výuky v chráme sa robia dve denné programy (ráno a večer) zložené aj z prednášok z védskych písiem ako je Bhagavad-gíta či Šrímad Bhagavatam. Pre vážnejšich záujemcov existuje bhakta program ktorý predstavuje kompletne oboznámenie sa s celou vaišnavskou kultúrou v jej základoch. Chrám ponúka pre záujemcov o sebarealizáciu možnosť byť priamo zapojený v jeho aktivitách a činnostiach. Týmto spôsobom má každý možnosť na krátky či dlhší čas využiť túto príležitosť a dozvedieť sa tak viac o tejto drahocenej duchovnej kultúre.

Ciele ISKCONu globálne:

  Keď Šríla Prabhupáda založil v roku 1966 v New Yorku hnutie pre vedomie Krišnu (ISKCON), stanovil jeho sedem cieľov:
 1. Systematicky šíriť duchovné poznanie v celej spoločnosti a vzdelávať všetkých ľudí v zásadách duchovného života, v záujme zvrátenia nerovnováhy životných hodnôt a dosiahnutia skutočnej jednoty a mieru vo svete.
 2. Šíriť vedomie Krišnu tak, ako je zjavené v Bhagavad-gíte a Šrímad-Bhágavatame.
 3. Zbližovať členov hnutia a viesť ich ku Krišnovi, pôvodnej zvrchovanej bytosti, a tak v nich a v celom svete rozvíjať ideu, že každá duša je nedeliteľná čásť Boha (Krišnu).
 4. Učiť a podporovať sankírtanové hnutie, zborové spievanie Svätých mien Boha, ako je zjavené v učení Pána Šrí Čaitanju Maháprabhua.
 5. Vybudovať pútne miesta spojené zo zábavami Pána Krišnu v prospech členov a celej spoločnosti.
 6. Združovať členov za účelom vyučovania jednoduchšieho a prirodzenejšieho spôsobu života.
 7. Tlačiť a šíriť periodické publikácie, knihy a inú literatúru v záujme dosiahnuťia vyššie uvedených cieľov.