Ochrana kráv

V dnešnom hektickom svete moderných technológií je samotné slovné spojenie ochrana kráv viac ako zvláštne. Možno Vás napadne niečo v zmysle útulku pre zvieratá. V skutočnosti je to však inak.

Ochrana kráv nie je výdobytok modernej doby, je to činnosť stará ako ľudstvo samo. Krava bola a je v mnohých vyspelých kultúrach ochraňovaná. Ochrana neznamená len to, že ju nezabijeme, ale aj starostlivosť o ňu. Nielen v čase kým dáva mlieko, ale po celý jej život.Pretože nedáva len mlieko, dáva hnojivo, v mnohých krajinách je trus používaný aj ako palivo, voly ťahajú záprah, po jej smrti využijeme celé telo, kožu, mäso, kosti. Dáva všetko a stačí jej k životu tráva.

Tieto hodnoty sú však v dnešnej spoločnosti veľmi degradované. Poľnohospodárstvo je len spôsob ako umelo a násilne ťažiť zo zeme čo najviac, aby bol dosiahnutý zisk. Kravy sú len chodiace konzervy, dávajú mlieko a potom sú nemilosrdne zabíjané, aby ich mäso uspokojilo jazyky zákazníkov. Tradičné hodnoty nielen v poľnohospodárstve, ale aj morálke sú postupne vytláčané hodnotami, ktoré prinášajú rýchly zisk a hospodársky rast. Avšak za akú cenu? Už dnes vidíme, že cena lacných potravín a ilúzie blahobytu je privysoká. Stav životného prostredia, BSE, úpadok morálky, rozklad spoločnosti …

Aj toto sú následky neposkytovania ochrany kravám a odklon od tradičného a prirodzeného spôsobu života. Následky sa prejavujú v celom našom živote, vo všetkých oblastiach, nech sa snažíme akokoľvek obísť prírodu a princípy života, získať viac ako je náš podiel,stále nie sme spokojní. Pretože pokoj v srdci je výdobytkom prirodzeného spôsobu života, tak žili ľudia po tisícročia, a k nemu patrí aj ochrana kráv.

2-ochrana-krav

Šríla Prabhupáda:

Kráva je nejdůležitější zvíře, neboť umožňuje dokonalý vývoj lidského těla. Tělo můžeme živit různými druhy potravy, ale kravské mléko je nenahraditelné pro vývoj jemných tkání lidského mozku, které potřebujeme pro pochopení složitějších aspektů transcendentálního poznání. Každý civilizovaný člověk by se měl živit potravou skládající se z ovoce, zeleniny, obilí, cukru a mléka. Býk pomáhá v zemědělství při pěstování obilí atd., a proto je v určitém smyslu otcem lidstva, zatímco kráva je jeho matkou, protože dává lidské společnosti mléko. Civilizovaný člověk by měl proto chránit býky a krávy všemi svými prostředky. Bhagavatam – 3.5.7

Náležitou potravou lidských bytostí je zelenina, obilniny, ovoce, mléko a voda, což určil sám Pán Kṛṣṇa. Pokud jíme cokoliv jiného, nemůžeme Mu to obětovat — Pán to nepřijme. Jestliže taková jídla obětujeme, nejednáme na úrovni láskyplné oddanosti. Bhagavadgita – 9.26

V Indii je kráva považována za posvátnou ne proto, že by byli Indové uctívači mytologických totemů, ale proto, že hinduisté krávu inteligentnĕ považují za matku. Jako dĕti jsme byli témĕř všichni živeni kravským mlékem, proto je kráva jednou z našich matek. Matka je zajisté posvátná, proto bychom posvátnou krávu nemĕli zabíjet. Bhagavatam – 12.3.36

1-ochrana-krav

 

Budeme-li hada krmit mlékem, pouze tím přibude jeho jedu. Dáme-li však mléko mudrci či světci, rozvine tím jemnější mozkové tkáně, pomocí kterých dokáže rozjímat o vyšším, duchovním životě. Pán tedy dává potravu každému, ale živá bytost vyvíjí svůj příslušný charakter úměrně svému styku s kvalitami hmotné přírody. Bhagavatam – 4.18.22

Mléko se přirovnává k nektaru, který může člověk pít, aby byl nesmrtelný. Samotné pití mléka samozřejmě nikomu nesmrtelnost nezaručí, ale může prodloužit jeho život. V moderní civilizaci lidé nepovažují mléko za důležité, a proto nežijí příliš dlouho. I když se v současném věku mohou dožít až sta let, jejich život se zkracuje tím, že nepijí dostatek mléka. To je známka Kali-yugy. V Kali-yuze lidé místo pití mléka raději zabíjejí zvířata a jedí jejich maso. Nejvyšší Pán svými pokyny v Bhagavad-gītě (go-rakṣya) nabádá k ochraně krav. Krávu je třeba chránit, brát si od ní mléko a různými způsoby ho zpracovávat. Člověk by měl požívat mléko v hojnosti, a tak si prodlužovat život, rozvíjet mozek, vykonávat oddanou službu a nakonec získat přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Tak jako je nezbytné obděláváním země získávat obilniny a vodu, je rovněž nezbytné ochraňovat krávy a z jejich vemen získávat nektarové mléko. Bhagavatam – 8.6.12

3-ochrana-krav