Knihy

Zo všetkého, čo Šríla Prabhupáda priniesol svetu, on sám považoval za najdôležitejšie svoje knihy. Často dokonca hovoril, že prekladanie a vysvetľovanie starodávnych písiem je jeho život. V roku 1970 založil Bhaktivedanta Book Trust (BBT), najväčšie vydavateľstvo védskej literatúry na svete.
Cez sedemdesiat titulov jeho kníh sa vydáva v 76-ich jazykoch, od arabštiny po zulštinu.
V priebehu činnosti tohoto vydavateľstva v poslednom štvrťstoročí prečítaly milióny ľudí aspoň jednu z kníh Šríly Prahupády a mnohí sa rozhodli zmeniť svoj doterajší spôsob života a začleniť do nej službu Najvyššiemu Pánovi, Krišnovi.
Knihy tvoria skutočný základ, na ktorom hnutie Hare Krišna stojí. Za 50 rokov ISKCONu sa rozdalo viac ako 500 milionov kníh a toto číslo neustále rapídne stúpa.

Ochrana kráv

V dnešnom hektickom svete moderných technológií je samotné slovné spojenie ochrana kráv viac ako zvláštne. Možno Vás napadne niečo v zmysle útulku pre zvieratá. V skutočnosti je to však inak.
Ochrana kráv nie je výdobytok modernej doby, je to činnosť stará ako ľudstvo samo. Krava bola a je v mnohých vyspelých kultúrach ochraňovaná. Ochrana neznamená len to, že ju nezabijeme, ale aj starostlivosť o ňu. Nielen v čase kým dáva mlieko, ale po celý jej život.Pretože nedáva len mlieko, dáva hnojivo, v mnohých krajinách je trus používaný aj ako palivo, voly ťahajú záprah, po jej smrti využijeme celé telo, kožu, mäso, kosti. Dáva všetko a stačí jej k životu tráva.
Tieto hodnoty sú však v dnešnej spoločnosti veľmi degradované. Poľnohospodárstvo je len spôsob ako umelo a násilne ťažiť zo zeme čo najviac, aby bol dosiahnutý zisk. Kravy sú len chodiace konzervy, dávajú mlieko a potom sú nemilosrdne zabíjané, aby ich mäso uspokojilo jazyky zákazníkov. Tradičné hodnoty nielen v poľnohospodárstve, ale aj morálke sú postupne vytláčané hodnotami, ktoré prinášajú rýchly zisk a hospodársky rast. Avšak za akú cenu? Už dnes vidíme, že cena lacných potravín a ilúzie blahobytu je privysoká. Stav životného prostredia, BSE, úpadok morálky, rozklad spoločnosti ...
Aj toto sú následky neposkytovania ochrany kravám a odklon od tradičného a prirodzeného spôsobu života. Následky sa prejavujú v celom našom živote, vo všetkých oblastiach, nech sa snažíme akokoľvek obísť prírodu a princípy života, získať viac ako je náš podiel,stále nie sme spokojní. Pretože pokoj v srdci je výdobytkom prirodzeného spôsobu života, tak žili ľudia po tisícročia, a k nemu patrí aj ochrana kráv.